เมื่อไม่นานมานี้องค์การนาซ่าได้แบ่งปันภาพถ่ายของดาว Jupiter ถ่ายโดยยานอวกาศจูโน ที่ได้ออกไปสำรวจนอกโลกโดยมีระยะห่างไกลถึง  300 ล้านไมล์และภาพถ่ายเหล่านี้ คุณจะไม่เชื่อสายตาของคุณเลยว่าเป็นภาพถ่ายของดวงดาว Jupiter เพราะมันมีความสวยงามราวกับเป็นภาพวาด เพราะด้วยโทนสีและลวดลายต่างๆ ของดวงดาว ทำให้คุณต้องชื่นชอบกับความงามของดาวดวงนี้เป็นพิเศษ

#1

แหล่งรูปภาพ NASA

#2

แหล่งรูปภาพ NASA

#3

แหล่งรูปภาพ NASA

#4

แหล่งรูปภาพ NASA

#5

แหล่งรูปภาพ NASA

#6

แหล่งรูปภาพ NASA

#7

แหล่งรูปภาพ NASA

#8

แหล่งรูปภาพ NASA

#9

แหล่งรูปภาพ NASA

#10

แหล่งรูปภาพ NASA

#11

แหล่งรูปภาพ NASA

#12

แหล่งรูปภาพ NASA

#13

แหล่งรูปภาพ NASA

#14

แหล่งรูปภาพ NASA

#15

แหล่งรูปภาพ NASA

#16

แหล่งรูปภาพ NASA

ขอขอบคุณแหล่งรูปภาพ NASA ที่ได้แบ่งปันความสวยงามของดวงดาวที่อยู่นอกโลก โดยที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและทำให้เราได้รู้ว่าเทคโนโลยีของโลกนี้ก้าวไกลไปขนาดไหน และเรายังเชื่ออีกว่าในอนาคตโลกของเราจะมีการวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี ที่สามารถทำได้มากกว่าที่เราเห็น ณ ปัจจุบันนี้อีกหลายเท่า แล้วอยากให้ถึงวันนั้นโดยเร็วโดยที่เราได้เห็นกับตาของตัวเอง

แหล่งที่มา : NASA